Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7265
Title: Quản lý nhà nước về thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Thị Kim Hòa
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Quản lý Nhà nước
Thương mại
Huyện Đại Lộc
Quảng Nam
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05; 102 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7265
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiKimHoa.TT.pdfTóm tắt765.31 kBAdobe PDFView/Open
LeThiKimHoa.TV.pdfToàn văn1.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.