Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7166
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Kim Quy
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Nguồn nhân lực
Phát triển
Phát triển nguồn nhân lực
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7166
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenKimQuy.TT.pdfTóm tắt664.38 kBAdobe PDFView/Open
NguyenKimQuy.TV.pdfToàn văn6.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.