Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7164
Title: Hoàn thiện công tác lập dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Phổ
Authors: Huỳnh, Thị Kim Dung
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, PGS.TS.
Keywords: Ngân sách Nhà nước
Lập dự toán ngân sách Nhà nước
Quyết toán ngân sách Nhà nước
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Phổ
Kế toán
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7164
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiKimDung.TT.pdfTóm tắt739.9 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiKimDung.TV.pdfToàn văn38.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.