Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7146
Title: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Authors: Phạm, Văn Hải
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Nông nghiệp
Phát triển
Phát triển nông nghiệp
Huyện Krông Nô
Đắk Nông
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7146
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamVanHai.TT.pdfTóm tắt570.08 kBAdobe PDFView/Open
PhamVanHai.TV.pdfToàn văn1.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.