Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7123
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước ở địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo
Advisor: Trần, Phước Trữ,TS.
Keywords: Chi Ngân sách Nhà nước
Chi Ngân sách Nhà nước cấp huyện
Huyện Krông Năng
Đắk Lắk
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7123
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuThao.TT.pdfTóm tắt272.27 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuThao.TV.pdfToàn văn1.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.