Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7122
Title: Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Đình Thắng
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Quản lý Nhà nước
Doanh nghiệp
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Đà Nẵng
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7122
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDinhThang.TT.pdfTóm tắt570.41 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDinhThang.TV.pdfToàn văn1.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.