Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7120
Title: Quản trị kênh phân phối tại Công ty Xăng dầu Khu vực V
Authors: Trần, Nguyễn Đoan Trang
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Quản trị kênh phân phối
Doanh nghiệp thương mại
Công ty Xăng dầu Khu vực V
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số:60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7120
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNguyenDoanTrang.TT.pdfTóm tắt372.39 kBAdobe PDFView/Open
TranNguyenDoanTrang.TV.pdfToàn văn1.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.