Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7086
Title: Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước ngành thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thơm
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, GS.TS.
Keywords: Quản lý Nhà nước ngành thương mại
Ngành thương mại
Nhân tố ảnh hưởng
Phương pháp
Đắk Lắk
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7086
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhThom.TT.pdfTóm tắt241.86 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhThom.TV.pdfToàn văn1.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.