Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7085
Title: Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông
Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn
Advisor: Lê, Bảo, TS.
Keywords: Đất đai
Quản lý đất đai
Hoạt động quản lý Nhà nước
Huyện Đắk G' Long
Đắk Nông
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7085
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhTuan.TT.pdfTóm tắt240.63 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThanhTuan.TV.pdfToàn văn1.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.