Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7074
Title: Nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế toán tại Công ty Cổ phần May Trường Giang
Authors: Lê, Thị Kim Trang
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Chính sách kế toán
Vận dụng chính sách kế toán
Nghiên cứu
Công ty Cổ phần May Trường Giang
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7074
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiKimTrang.TT.pdfTóm tắt269.73 kBAdobe PDFView/Open
LeThiKimTrang.TV.pdfToàn văn13.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.