Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7064
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi trên cổ phiếu - Trường hợp các công ty niêm yết thuộc nhóm Ngành Chế biến lương thực thực phẩm
Authors: Lê, Thị Hồng Khánh
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng, PGS.TS.
Keywords: Quản trị lợi nhuận
Tỷ suất lợi nhuận
Biến đồn tích không thể điều chỉnh
Biến đồn tích có thể điều chỉnh
Nhóm ngành Chế biến lương thực thực phẩm
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7064
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiHongKhanh.TT.pdfTóm tắt481.08 kBAdobe PDFView/Open
LeThiHongKhanh.TV.pdfToàn văn5.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.