Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7063
Title: Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Sở Tư pháp Đà Nẵng
Công tác kế toán
Cơ chế tài chính mới
Lập dự toán
Quy trình kế toán
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7063
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThanhHien.TT.pdfTóm tắt335.09 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThanhHien.TV.pdfToàn văn5.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.