Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7062
Title: Quản trị lợi nhuận khi có sự thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Bằng chứng từ giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Quản trị lợi nhuận
Thuế TNDN thay đổi
Công ty cổ phần
Kế toán sáng tạo
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7062
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHong.TT.pdfTóm tắt298.28 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHong.TV.pdfToàn văn6.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.