Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7060
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Diệp, Thị Minh Thư
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Cấu trúc sở hữu
Hiệu quả hoạt động
Sở hữu Nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Công ty niêm yết
Thị Trường Chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7060
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiepThiMinhNhu.TT.pdfTóm tắt354.44 kBAdobe PDFView/Open
DiepThiMinhNhu.TV.pdfToàn văn7.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.