Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7059
Title: Phân tích hành vi quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam
Authors: Lê, Thị Yến Nhi
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng, PGS.TS.
Keywords: Hành vi quản trị lợi nhuận
Điều chỉnh lợi nhuận
Quản trị thông tin trên báo cáo tài chính
Kế toán cơ sở dồn tích
Nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7059
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiYenNhi.TT.pdfTóm tắt449.61 kBAdobe PDFView/Open
LeThiYenNhi.TV.pdfToàn văn6.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.