Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7058
Title: Quản trị lợi nhuận của các công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Việt Nam
Authors: Phạm, Quỳnh Anh
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Quản trị lợi nhuận
Công ty IPO
Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng
Mô hình điều chỉnh lợi nhuận
Lợi nhuận trên báo cáo tài chính
Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7058
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamQuynhAnh.TT.pdfTóm tắt841.82 kBAdobe PDFView/Open
PhamQuynhAnh.TV.pdfToàn văn5.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.