Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7055
Title: Ghi nhận và công bố thông tin về lợi thế thương mại và tài sản vô hình khác trong hợp nhất kinh doanh - Trường hợp của Tập đoàn Vingroup
Authors: Lê, Thị Thu Hiền
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Lợi thế thương mại
Tài sản vô hình khác
Hợp nhất kinh doanh
Công bố thông tin
Tập đoàn Vingroup
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7055
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThuHien.TT.pdfTóm tắt453.91 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThuHien.TV.pdfToàn văn4.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.