Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7051
Title: Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Hồ, Thị Hải Liên
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Cấu trúc vốn
Hiệu quả tài chính
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Doanh nghiệp vật liệu xây dựng
Lý thuyết đánh đổi
ROE
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7051
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiHaiLien.TT.pdfTóm tắt558.3 kBAdobe PDFView/Open
HoThiHaiLien.TV.pdfToàn văn5.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.