Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7048
Title: Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh báo cáo lỗ hoặc giảm lợi nhuận của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Trần, Thị Như Quỳnh
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng, PGS.TS.
Keywords: Quản trị lợi nhuận
Tránh lỗ
Tránh lợi nhuận giảm
Ngành xây dựng
Sự tồn tại
Sự phổ biến
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7048
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiNhuQuynh.TT.pdfTóm tắt634.51 kBAdobe PDFView/Open
TranThiNhuQuynh.TV.pdfToàn văn6.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.