Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7044
Title: Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương cho ngân sách quận, huyện tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Lan Anh
Advisor: Hồ, Kỳ Minh, TS.
Keywords: Ngân sách nhà nước
Ngân sách địa phương
Ngân sách quận, huyện
Quản lý ngân sách
Sở Tài chính
Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7044
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiLanAnh.TT.pdfTóm tắt386.76 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiLanAnh.TV.pdfToàn văn5.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.