Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7036
Title: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Authors: Lê, Thanh Dụng
Advisor: Ninh, Thị Thu Thủy, TS.
Keywords: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Nguồn vốn ngân sách nhà nước
Huyện Krông Năng
Ngân sách huyện
Đắk Lắk
Giai đoạn 2011-2015
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7036
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThanhDung.TT.pdfTóm tắt219.46 kBAdobe PDFView/Open
LeThanhDung.TV.pdfToàn văn1.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.