Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7033
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Authors: Vũ, Thị Lan Phương
Advisor: Ninh, Thị Thu Thủy, TS.
Keywords: Thuế giá trị gia tăng
Quản lý thu thuế giá trị gia tăng
Doanh nghiệp tư nhân
Đăk Lăk
Kinh t
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7033
Appears in Collections:Kinh tế phát triển
Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuThiLanPhuong.TT.pdfTóm tắt226.5 kBAdobe PDFView/Open
VuThiLanPhuong.TV.pdfToàn văn1.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.