Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7031
Title: Nghiên cứu tác động của tăng trưởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Hoàng Uyên Phương
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Bất bình đẳng thu nhập
Đà Nẵng
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7031
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranHoangUyenPhuong.TT.pdfTóm tắt662.1 kBAdobe PDFView/Open
TranHoangUyenPhuong.TV.pdfToàn văn1.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.