Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7022
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Ngô, Thị Hồng Phụng
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Cấu trúc vốn
Doanh nghiệp
Ngành hàng tiêu dùng
Sở Giáo dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7022
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiHongPhung.TT.pdfTóm tắt358.58 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiHongPhung.TV.pdfToàn văn6.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.