Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7018
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Authors: Võ, Trọng Tùng
Advisor: Lê, Bảo, TS.
Keywords: Quản lý chi ngân sách nhà nước
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Huyện Krông Pắc
Đắk Lắk
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7018
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoTrongTung.TT.pdfTóm tắt192.84 kBAdobe PDFView/Open
VoTrongTung.TV.pdfToàn văn770.16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.