Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6995
Title: Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Phương
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Keywords: Quản lý thuế
Doanh nghiệp
Kinh tế tư nhân
Quận Hải Châu
Đà Nẵng
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6995
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiTuyetPhuong.TT.pdfTóm tắt258.87 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiTuyetPhuong.TV.pdfToàn văn10.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.