Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6976
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Bắc Trà My. tỉnh Quảng Nam
Authors: Phan, Duy Hưng
Advisor: Lê, Bảo, TS.
Keywords: Chi ngân sách nhà nước
Chi đầu tư
Dự toán
Quyết toán
Quản lý chi ngân sách nhà nước
Huyện Bắc Trà My
Quảng Nam
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6976
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanDuyHung.TT.pdfTóm tắt287.69 kBAdobe PDFView/Open
PhanDuyHung.TV.pdfToàn văn7.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.