Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6973
Title: Đảm bảo sinh kế bền vững cho các hộ dân tái định cư trong dự án xây dựng đường dẫn Cầu Cửa Đại đoạn qua huyện Thanh Bình, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Nga
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Đảm bảo sinh kế bền vững
Hộ dân tái định cư
Dự án đường dẫn Cầu Cửa Đại
Huyện Thăng Bình
Quảng Nam
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6973
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyNga.TT.pdfTóm tắt406.36 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuyNga.TV.pdfToàn văn7.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.