Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6972
Title: Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam
Authors: Hoàng, Thanh Tùng
Advisor: Hoàng, Văn Long, TS.
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực
Ngành Y tế
Thu hút y bác sĩ
Thiếu nhân lực y tế
Đào tạo cán bộ y tế
Động lực làm việc của nhân viên
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6972
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThanhTung.TT.pdfTóm tắt323.34 kBAdobe PDFView/Open
HoangThanhTung.TV.pdfToàn văn6.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.