Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6950
Title: Quản lý chi đầu tư phát triển bằng vốn ngân sách tỉnh Đắk Lắk qua Kho bạc Nhà Nước
Authors: Trà, Minh Trợ
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Quản lý chi đầu tư phát triển
Vốn ngân sách
Đắk Lắk
Kho bạc Nhà Nước
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6950
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TraMinhTro.TT.pdfTóm tắt238.23 kBAdobe PDFView/Open
TraMinhTro.TV.pdfToàn văn1.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.