Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6939
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào tới kết quả sản xuất lúa của hộ nông dân: Trường hợp 3 xã vùng ven thành phố Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Hòa
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Kết quả sản xuất
Cây lúa
Yếu tố đầu vào
Hộ nông dân
Nghiên cứu
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6939
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHoa.TT.pdfTóm tắt508.35 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHoa.TV.pdfToàn văn715.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.