Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6932
Title: Quản lý đầu tư các công trình xây dựng bằng vốn ngân sách của thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Hương Lan
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Quản lý đầu tư
Công trình xây dựng
Vốn ngân sách
Đà Nẵng
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6932
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHuongLan.TT.pdfTóm tắt698.1 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHuongLan.TV.pdfToàn văn12.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.