Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6930
Title: Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Duy Khánh
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Dịch vụ giáo dục mầm non
Phát triển
Đắk Lắk
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6930
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDuyKhanh.TT.pdfTóm tắt510.56 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDuyKhanh.TV.pdfToàn văn1.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.