Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6928
Title: Giải pháp liên kết với các địa phương vùng Duyên Hải miền Trung trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Vi An
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
Thu hút FDI
Vùng Duyên hải miền Trung
Quảng Ngãi
Địa phương
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6928
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenViAn.TT.pdfTóm tắt294.53 kBAdobe PDFView/Open
NguyenViAn.TV.pdfToàn văn948.84 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.