Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6921
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hà My
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Công bố thông tin
Nhân tố ảnh hưởng
Phân tích
Báo cáo thường niên
Ngân hàng thương mại cổ phần
Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6921
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHaMy.TT.pdfTóm tắt601.25 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHaMy.TV.pdfToàn văn1.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.