Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6920
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng của Việt Nam theo mô hình Gravity
Authors: Phạm, Đức Lâm
Advisor: Nguyễn, Trung Kiên, TS.
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Phân tích
Xuất khẩu
Việt Nam
Mô hình Gravity
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6920
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamDucLam.TT.pdfTóm tắt786.35 kBAdobe PDFView/Open
PhamDucLam.TV.pdfToàn văn1.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.