Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6902
Title: Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
Authors: Huỳnh, Duy Trung
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Kiểm soát chi thường xuyên
Ngân sách Nhà nước
Kho bạc Nhà nước Krông Bông
Đắk Lắk
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6902
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhDuyTrung.TT.pdfTóm tắt484.98 kBAdobe PDFView/Open
HuynhDuyTrung.TV.pdfToàn văn1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.