Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6899
Title: Hoàn thiện quản lý thuế xuất nhập khẩu tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Thị Diệu Hiền
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Quản lý thuế
Thuế xuất nhập khẩu
Đà Nẵng
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6899
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiDieuHien.TT.pdfTóm tắt368.32 kBAdobe PDFView/Open
DoThiDieuHien.TV.pdfToàn văn923.16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.