Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6893
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Authors: Trịnh, Đức Nhân
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Thuế giá trị gia tăng
Quản lý thu thuế giá trị gia tăng
Doanh nghiệp tư nhân
Đắk Nông
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6893
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrinhDucNhan.TT.pdfTóm tắt429.34 kBAdobe PDFView/Open
TrinhDucNhan.TV.pdfToàn văn1.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.