Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6876
Title: Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách của tỉnh Bình Định
Authors: Đoàn, Thế Hải
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Cơ sở hạ tâng
Quản lý đầu tư
Vốn ngân sách
Bình Định
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành : Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6876
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanTheHai.TT.pdfTóm tắt774.36 kBAdobe PDFView/Open
DoanTheHai.TV.pdfToàn văn2.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.