Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6872
Title: Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nghèo trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Bích Trâm
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: An sinh xã hội
Người dân nghèo
Quận Hải Châu
Đà Nẵng
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành : Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6872
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiBichTram.TT.pdfTóm tắt356.13 kBAdobe PDFView/Open
LeThiBichTram.TV.pdfToàn văn1.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.