Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6867
Title: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Authors: Ngô, Khánh Trà
Advisor: Lâm, Minh Châu, TS.
Keywords: Phát triển nông nghiệp
Huyện Krông Năng
Đắk Lắk
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6867
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoKhanhTra.TT.pdfTóm tắt380.14 kBAdobe PDFView/Open
NgoKhanhTra.TV.pdfToàn văn872.06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.