Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6854
Title: Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông
Authors: Võ, Thị Thanh Nga
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Giải quyết việc làm
Tạo việc làm
Lao động nữ
Người lao động
Huyện Krông Nô
Đắk Nông
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6854
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiThanhNga.TT.pdfTóm tắt419.82 kBAdobe PDFView/Open
VoThiThanhNga.TV.pdfToàn văn901.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.