Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6837
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thông tin di động Vinaphone trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hằng Trang
Advisor: Trương, Sĩ Quý, TS.
Keywords: Hài lòng của khách hàng
Dịch vụ Thông tin di động Vinaphone
Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6837
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHangTrang.TT.pdfTóm tắt371.08 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHangTrang.TV.pdfToàn văn1.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.