Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6836
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân sử dụng điện tại Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Văn Lân
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, GS.TS.
Keywords: Hài lòng của khách hàng cá nhân
Dịch vụ điện năng
Nhân tố ảnh hưởng
Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6836
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanLan.TT.pdfTóm tắt287.18 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanLan.TV.pdfToàn văn1.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.