Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6832
Title: Diễn ngôn lịch sử trong Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của Trần Mai Hạnh
Authors: Ngô, Thị Hương
Advisor: Nguyễn, Thanh Trường, TS.
Keywords: Tiểu thuyết Việt Nam
Trần Mai Hạnh
Diễn ngôn lịch sử
Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.01.21
Table of contents: Chương 1. Diễn ngôn lịch sử trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau năm 1975 và hình thái diễn ngôn nhân vật lịch sử trong biên bản chiến tranh 1-2-3-4, 75; Chương 2. Diễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1-2-3-4, 75 nhìn từ phương thức tổ chức kết cấu và điểm nhìn trần thuật; Chương 3. Diễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1-2-3-4, 75 nhìn từ không - thời gian trần thuật.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6832
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiHuong.TT.pdfTóm tắt659.22 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiHuong.TV.pdfToàn văn1.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.