Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6827
Title: Giải pháp phát triển hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2011-2015
Authors: Lê, Thị Bạch Yến
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, TS.
Keywords: Quỹ đầu tư
Giải pháp
Phát triển hoạt động
Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
Giải đoạn 2011 - 2015
Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2012
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6827
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiBachYen.TT.pdfTóm tắt247.18 kBAdobe PDFView/Open
LeThiBachYen.TV.pdfToàn văn683.86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.