Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6825
Title: Hoàn thiện công tác cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Lê Bửu Trân
Advisor: Nguyễn, Hoa Nhan, PGS.TS.
Keywords: Cho vay
Đầu tư
Quỹ Đầu tư phát triển
Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6825
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoLeBuuTran.TT.pdfTóm tắt896.45 kBAdobe PDFView/Open
DoLeBuuTran.TV.pdfToàn văn7.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.