Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6824
Title: Giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân của Công ty TNHH MTV Tài chính PPF Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông
Authors: Nguyễn, Trinh Kha
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Giải pháp marketing
Dịch vụ ngân hàng
Cho vay tiêu dùng cá nhân
Công ty TNHH MTV Tài chính PPF Việt Nam
Đắk Nông
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6824
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTrinhKha.TT.pdfTóm tắt216 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTrinhKha.TV.pdfToàn văn2.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.