Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6822
Title: Giải pháp marketing cho vay hộ gia đình, cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.
Authors: Nguyễn, Thị Thủy Ngân
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Giải pháp marketing
Cho vay hộ gia đình, cá nhân
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chi nhánh Kon Tum
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6822
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyNgan.TT.pdfTóm tắt592.52 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuyNgan.TV.pdfToàn văn1.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.